Cuşnir Maria

Cet. Cuşnir Maria, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Roşietici, număr de identificare 2001076188742, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor nr.: 2478, din 10.05.2006, autentificate de notarul privat Ion Conoval.

Share on print