CHELTUITOR FIODOR

Cet. CHELTUITOR FIODOR, cu domiciliu în Republica Moldova, mun. Chișinău, Tohatin, str. D. Cantemir nr. 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cote-părți din proprietatea comună în devălmășie, înregistrat sub numărul 484 la data de 28.02.2007, autentificat de către notarul, Gratii Boris.

Share on print