Lazu Vasile

Cet. Lazu Vasile, domiciliat în s. Flutura, r-nul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal înregistrat cu nr. 2788 din 20.12.2001 eliberat de notarul Pascari Chiril.

Share on print