GRATII ANA

cet.GRATII ANA, domiciliată în mun.Chișinău, com.Cruzești, str.Sfînta Treime, nr.39, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.643 din 22.02.2006 și Certificatului de moștenitor nr.644 din 22.02.2006, autentificate de către notarul Pușcaș Constantin.

Share on print