Mîndru Ion

NOTARUL Veveriță Cristina, cu sediul biroului la adresa: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale nr. 11, ap. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Mîndru Ion,, născut/ă la data de 10.01.1942, care a urmat la data 06 ianuarie 2021 Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru...

GRATII ANA

cet.GRATII ANA, domiciliată în mun.Chișinău, com.Cruzești, str.Sfînta Treime, nr.39, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.643 din 22.02.2006 și Certificatului de moștenitor nr.644 din 22.02.2006, autentificate de către notarul Pușcaș Constantin.

DEMENTIEV VALENTIN

NOTARUL LĂPUȘNEANU TAMARA, cu sediul biroului la adresa: sat.Coșnița, com.Coșnița, r-ul Dubăsari, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.DEMENTIEV VALENTIN, născut/ă la 04.03.1950, IDNP 2004013063207, decedat/ă la 28.01.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de  23.11.2021. În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2)...

CERNEȚCHII ALEXANDRU

NOTARUL LĂPUȘNEANU TAMARA, cu sediul biroului la adresa: sat.Coșnița, com.Coșnița, r-ul Dubăsari, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.CERNEȚCHII ALEXANDRU, născut/ă la 01.03.1995, IDNP 2004013000440, decedat/ă la 09.06.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de  23.11.2021. În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2)...

MUNTEANU NADEJDA

Cet. MUNTEANU NADEJDA domiciliată în or.Nisporeni, str. Păcii nr.3,  bl.A, ap.5, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de schimb nr.2/7 -1953 din 20.10.1993, întocmit de notarul Jucova G.M.

MUNTEANU NADEJDA

Cet. MUNTEANU NADEJDA domiciliat/ă în or.Nisporeni, str.Păcii nr.3, bl.A, ap.5 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial Contract de vînzare-cumpărare transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr2/7 - 1818 din 06.10.1993, întocmit de notarul Jucova G.M.

TICEC STEPAN

NOTARUL Liudmila Gradinar, cu sediul biroului la adresa: m. Comrat, str. Tretiacov, 36, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. TICEC STEPAN, data nașterii 06.07.1962, IDNP 2003019002601,  decedat/ă la 02.02.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen...

BOIŞTEANU VALERIU

NOTARUL Şoldan Iurie, cu sediul biroului la   adresa: oraşul Făleşti, str. Moldovei, nr.12, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului lui BOIŞTEANU VALERIU, născut la data de 15.09.1962, cod personal 0982001235778, decedat la data 25 mai 2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 13.01.2022. În...

CURCUDEL VITALIE

Notarul GHEDREUŢAN DINA, cu sediul biroului la adresa: or.Drochia, str. 31 August 16/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CURCUDEL VITALIE, născut la 26.08.1975, IDNP 0980703124583, decedat la data de 19.02.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 16.11.2021.             În conformitate cu...

SARANDI ECATERINA

NOTARUL Liudmila Gradinar, cu sediul biroului la adresa: m. Comrat, str. Tretiacov, 36, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.SARANDI ECATERINA, data nașterii 02.03.1957, IDNP 2000019023562,  decedat/ă la 01.10.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de...