Belinscaia Maria

               NOTARUL Patereu Claudia, cu sediul biroului la adresa: str. Suveranităţii 6, or. Glodeni, Republica Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Belinscaia Maria, născută la 15.07.1924, IDNP 2001009246051, decedată  la  14.10.2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru luna decembrie 2021.             În conformitate...

Smirnov Serghei

Cet. Smirnov Serghei, domiciliat în municipiul Bălţi, strada Conev, 20, apartamentul 51, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentului numărul 3250 din 24.07.2012 întocmit de notarul public Robu Ana, pe numele doamnei Smirnova Iulia.

Miloserdov Constantin

NOTARUL Șevciuc Victor, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.N.Zelinski nr.26/1, of.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Miloserdov Constantin , născut la 04 octombrie 1972, IDNP 0972106541973, decedat la 14.04.2021, cu ultimul domiciliu în mun.Chișinău, str.Dumitru Râșcanu nr.31/4, ap.31.           Eliberarea certificatului de moştenitor...