Pădureț Nichifor

Notarul Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului la adresa:or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru nr.12, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Pădureț Nichifor, născut la data de 13.10.1945, IDNP 2002034076628, decedat la data de 4 februarie, anul 2021.Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15...

Catărău Anatolie

Notarul Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului la adresa:or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru nr.12, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Catărău Anatolie, născut la data de 12.05.1961, IDNP 2001034219105, decedat la data de 23 decembrie, anul 2019.Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15...

Timuș Iacov

Notarul Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului la adresa:or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru nr.12, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Timuș Iacov, născut la data de 11.05.1965, IDNP 2003034022725, decedat la data de 16 noiembrie, anul 2020.Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15...

Radic Efrosinia

Cet. Radic Efrosinia domiciliată în m. Bălți, str. Pușkin 17, ap.3 și Cernîș Valeriu  domiciliat în mun. Bălți, str.Mihai Eminescu, 41, bl.1, ap. 9,  aduc la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat privind dreptul de proprietate nr. 2589 din 27.07.1999, eliberat  de notarul Nina Frecauțan.

Carp Liubov

NOTARUL, Galaju Ana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova,  mun. Chișinău, str. Miron Costin, nr. 7, of. 107,  anunță  despre  deschiderea  procedurii  succesorale  în  urma  decesului cet.  Carp Liubov,  născută  la 27 septembrie 1950, IDNP 2004002133678,  decedată la  30 ianuarie 2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

BERBECA NICOLAI

NOTARUL Caraiman Aurica, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova , mun. Bălți, str. Pușkin 27/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BERBECA NICOLAI, născut la 08.05.1956, IDNP 2004004119960, decedat la 15.12.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 03.06.2021. În conformitate cu prevederile...

Dabija Lora

NOTARUL CIORBA VALENTINA,  cu sediul  biroului pe adresa mun.Ungheni, str.Mihai Eminescu, nr.22, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet. Dabija Lora, decedată la data de 13.12.2020, n.i.2005036061454, cu ultimul domiciliu în r. Ungheni, s.Măgurele.             Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  23.04.2021.             În...

TATARULEA ALISA

NOTARUL MACAR VERONICA, cu sediul biroului la adresa: mun. Hînceşti, str. Chişinăului 6, anunţă că la data de 12.03.2021 a fost deschisă  procedura succesorală în urma decesului cet. TATARULEA ALISA, născută  la 28.09.1937, IDNP 2002020005935, decedată la data de 03.11.2020.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste trei luni...

Stoian Nistor

NOTARUL  BÎSTRIȚCHI VLADIMIR, cu sediul biroului la adresa: or. Criuleni, str. 31 August 122, ap.6, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Stoian Nistor, născut/ă la 17.08.1961, IDNP 0981302213896 decedat/ă  la 03.12.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 19.04.2021. În conformitate cu prevederile art....

Ticu Ion

NOTARUL Badalova Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr.30/1, of.8, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ticu Ion,  născut/ă la 14.06.1947, IDNP 0992101429889, decedat/ă la 10.02.2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 11.05.2021.        În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2)...