Concurs de contractare a unei companii pentru prestarea serviciilor de mentenanță web-site

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru pestarea serviciilor de mentenanță web-site.

În sarcina acesteia vor fi incluse următoarele:

 • Administrarea serverului Camerei Notariale din Republica Moldova;
 • Plasarea informației zilnic pe pagina web a camerei (max. 100 postări per zi);
 • Administrarea poștelor corporative ale tuturor notarilor (320 poște corporative);
 • Prestarea serviciilor de hosting dedicat;
 • Asistența tehnică a notarilor după necesitate;
 • Buck-up săptămânal a website-ului;
 • Redesing a website-ului;
 • Consultarea benificiarului în domeniul IT după necesitate;
 • Realizarea integrării MPAY cu site-ul Camerei Notariale.
 • Întocmirea rapoartelor lunare despre lucrările efectuate;
 • Înlăturarea rapidă a problemelor apărute pe pagine web a benificiarului;
 • Asigurarea bunii funcționalități a paginii web;
 • Asistență benificiarului în dezvoltarea soft-urilor noi și funcționalități IT.
 • Asigurarea bunii funcționalități a poștelor corporative.

Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină informația cu indicarea următoarelor:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în prestarea serviciilor pentru Camera Notarială;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de mentenanță a website-ului.
 • Recomandare.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu – companiile IT interesate trebuie să aibă experiență de prestare a serviciilor de mentenață a site-urilor;
 • Calificarea echipei care va presta serviciile de mentenanță;
 • Prețul serviciilor;
 • Imaginea și reputația companiei.

Companiile interesate pot expedia ofertele la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, of. 16 sau prin email la adresa camera.notariala@cnm.md

Telefon de contact: 061077753

Data limită de prezentare a ofertelor:  16.02.2021

Share on print