Mesaj de susținere a poziției Guvernului privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2021

Camera Notarială din Republica Moldova, aduce sincere mulțumiri Guvernului Republicii Moldova, care s-a raliat opiniei organelor profesionale din sectorul justiției, prin adoptarea  proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021.

Apreciem abordarea echitabilă și judicioasă și, exprimăm toată considerațiunea pentru munca Guvernului, și Vă aducem sincere mulțumiri pentru remedierea inechități fiscale prin uniformizarea cotei de impozitare a liber profesioniștilor din domeniul justiției (unicii impozitați cu 18%)la cota de 12%, fiind astfel exclusă discriminarea liber profesioniștilor în raport cu alți contribuabili, persoane fizice.

Credem cu fermitate, că argumentele expuse în avizele Ministerului Justiției și ale organelor profesionale din sectorul justiției, vor fi constructiv abordate și susținute de Parlamentul Republicii Moldova.

Share on print