Mesaj de susținere a poziției Guvernului privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2021

Camera Notarială din Republica Moldova, aduce sincere mulțumiri Guvernului Republicii Moldova, care s-a raliat opiniei organelor profesionale din sectorul justiției, prin adoptarea  proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021. Apreciem abordarea echitabilă și judicioasă și, exprimăm toată considerațiunea pentru munca Guvernului, și Vă aducem sincere mulțumiri pentru remedierea inechități fiscale prin...

Racu Maria

Notarul Obadă Constanța, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr.34, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Racu Maria, născută la 22.03.1964 a.n., decedată la 11.11.2020, IDNP 2003042061453.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15.01.2021.         În conformitate cu...

Vrabie Gheorghe

NOTARUL LUCA PETRU, cu sediul biroului la adresa:mun.Edineţ, str.O.Cirimpei nr.60, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Vrabie Gheorghe, născut la 15.02.1945, IDNP 2005014035707, decedată la 16.07.2020.           Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 27.12.2020.           În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod...

TAȘCU PIOTR

NOTARUL Liudmila Gradinar, cu sediul biroului la adresa: m. Comrat, str. Tretiacov, 36, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.  TAȘCU PIOTR, născut/ă la 26.09.1926, IDNP 2001019315538, decedat/ă la 07.12.2002.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.03.2021.         În conformitate cu prevederile art....

VLAS ALA

Cet. VLAS ALA, domiciliată în R. Moldova, or. Floreşti, str. Mihai Eminescu, nr. xxx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.1-2582 din 26.06.1998, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.

DRAGAN NICOLAE

Cet. DRAGAN NICOLAE, domiciliată în s. Bălășești, r-ul Sîngerei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificate de moștenitor testamentar nr. 4363 și 4364 eliberate de notarul public Sandu Ina la data de 21.09.2011 pe numele său.

Martînov Olga

Notarul Obadă Constanța, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr.34, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Martînov Olga, născută la 10.02.1951 a.n., decedată la 20.12.2019, IDNP 0971012021108.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 13.01.2021.         În conformitate cu...

Luca Alexandra

Notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul biroului la adresa: or. Călăraşi, str. M. Eminescu nr. 31/1, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Luca Alexandra, cetăţean al Republicii Moldova, născută la 13.04.1933, IDNP 2001016222752, decedată la 16.04.2020, cu ultimul domiciliu în or. Călăraşi, Republica Moldova. Eliberarea certificatului...

Mutu Vasilisa

NOTARUL Balaban Galia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Burebista, nr. 76, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Mutu Vasilisa, născută la 28 august 1947, IDNP 2000001020863, decedată la 17 noiembrie 2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată după trei luni de la data publicării....

Meaun Nina

NOTARUL Dobuleac Viorica, cu sediul biroului la adresa:Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Meaun Nina, născută la 29 septembrie 1942, IDNP 0971408580301, decedată la 19 noiembrie 2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil dupa data de 22.02.2021, cu condiția constatării cu...