În susținerea avizului Ministerului Justiției, la proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021

Uniunea Avocatilor din Republica Moldova, Uniunea Națională a executorilor judecătorești din Republica Moldova, Camera Notarială din Republica Moldova, Uniunea Administratorilor Autorizați din Republica Moldova, Consiliul de Mediere din Republica Moldova salută și susțin consecvența și fermitatea poziției Ministerului Justiției, care s-a raliat opiniei organelor profesionale, prin avizul oferit proiectului politicii...

Credința Ecaterina

NOTARUL TATIAN CRISTINA, cu sediul biroului la adresa: mun. Edineț, str. Independenței, nr. 88, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Credința Ecaterina, născută la 24.11.1941, IDNP 2001074032623, decedată la 16.11.2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 28.01.2021.             În conformitate cu prevederile art....

MOLDOVANU FIODOR

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.  MOLDOVANU  FIODOR, născut  27 iulie 1948, număr de  identificare  0960907047596,  decedat  la 25 octombrie  2020.             Eliberarea  certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru  data ...

Braga Maria

NOTARUL BUTNARU MARINA, cu sediul biroului la adresa: or. Anenii Noi, piaţa 31 August, nr. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Braga Maria, născut/ă la 31.08.1946, IDNP 2003025092050, decedat/ă la 06.05.2020 Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.03.2020, cu condiţia constatării cu...

Magariu Ala

Cet.Magariu Ala, domiciliată în R.Moldova, mun. Chişinău, șos.Hîncești, nr.33, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor nr.10867 din 08.10.2019, întocmit de către notarul Poțelueva Natalia.

PAVELESCU EMILIA

Cet. PAVELESCU EMILIA, domiciliată în s. Colicăuţi, r. Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de schimb al terenurilor agricole nr. 8128  din  07.11.2012, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.

BOLBOCEANU PROFIRA

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.  BOLBOCEANU PROFIRA, născută  28  februarie 1949, număr de  identificare  2005007023252,  decedată  la 23 august  2020.             Eliberarea  certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru  data ...

Trofimcenco Valeriu

NOTARUL MARDARI MARIA, cu sediul biroului la adresa: mun.Chişinău, str.Alexei Şciusev, nr.68, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Trofimcenco Valeriu, născut la data de 02.05.1952, numărul de identificare 0962110899052, decedat la data de 15.11.2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste o lună din momentul publicării prezentului anunţ....

Zubarev Vladimir

NOTARUL MARDARI MARIA, cu sediul biroului la adresa: mun.Chişinău, str.Alexei Şciusev, nr.68, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Zubarev Vladimir, născut la data de 14.11.1953, numărul de identificare 0971407544537, decedat la data de 28.08.2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste o lună din momentul publicării prezentului anunţ....

BULAT ZAHARII

Notarul  Belciug  Petru, cu sediul biroului la adresa: or. Căuşeni, str. Meşterul Stanciu 3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BULAT  ZAHARII  născut  la data de 02.10.1948,  IDNP2010018004295,  decedat la data de 18.02.2019.  Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată după expirarea termenului de 3 (trei) luni din...