Ședința Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Uniunii Internaționale a Notarilor

Președintele Camerei Notariale din Republica Moldova, dna Lazu Aurelia a participat la ședința Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Uniunii Internaționale a Notarilor, care a avut loc pe 13 noiembrie 2020 într-un format online, prin intermediul aplicației Zoom. Ședința a fost deschisă de președintele Comisiei pentru Afaceri Europe, dnul Franco Salerno-Cardillo; de președintele Consiliului General al Notarilor Spanioli, dnul José Ángel Martinez Sanchizși de către președintele Colegiului Notarilor din Catalonia, Joan Carles Olle Favaro.La ședință de asemenea a participat și  președinta Uniunii Internaționale a Notarilor, dna Christina N. Armella, dar și alți lideri din cadrul Uniunii.

            Liderii au discutat o serie de probleme importante, inclusiv, crearea unei platforme educaționale virtuale pentru notarii din țările membre, posibilitatea înființării unei Zile internaționale de consultanță notarială gratuită. De asemenea, câte un reprezentant din fiecare stat membru a venit cu o scurtă prezentare despre actualizarea informațiilor cu privire la activitățile notarilor din diferite țări în timpul   pandemiei COVID-19.  Din partea Republicii Moldova cu discurs a venit dna Președinte al Camerei Notariale Lazu Aurelia.

            Multe țări din această perioadă dificilă s-au confruntat cu restricții în viața publică. În ciuda acestui fapt, majoritatea birourilor notariale și-au continuat activitatea, întrucât notarii trebuie să asigure stabilitatea și legalitatea tranzacțiilor civile și să asigure protecția drepturilor și intereselor cetățenilor în orice condiții. Cu toate acestea, notarul trebuie să optimizeze activitățile zilnice și procesele de lucru într-o situație de criză. Un rol semnificativ în acest sens este atribuit digitalizării, deoarece numai capacitățile „notariatului electronic” pot oferi uneori soluții eficiente în situația actuală. Prin urmare, este necesar să se introducă tehnologii digitale sigure în activitatea notarului, fără a uita de rolul notarului însuși ca garant al legalității și purității tranzacțiilor. Un omolog electronic al unui document certificat de un notar trebuie să garanteze aceleași valori și principii fundamentale ca și un act notarial pe suport de hârtie.

            Unele state au optat pentru modificarea legislației, pentru ca notarii să aibă posibilitatea de a lucra la distanță, prin intermediul tehnologiilor digitale, unde cetățenii pot semna actele de acasă cu semnătură electronică.  De această posibilitate s-au bucurat în special clienții care nu au mai întâlnit dificultăți pentru a ajunge la biroul notarului. O astfel de opțiune a fost introdusă în Letonia încă înainte de instaurarea restricțiilor din cauza pandemiei, notarii și solicitanții de acte notariale utilizând o platformă virtuală, unde printr-o videoconferință, notarul verifică identitatea clientului, având acces și la bazele de date necesare. 

            Notarii din alte state au optat pentru lucru la distanță doar în ceea ce ține redactarea documentelor,  clienții venind la biroul notarului doar pentru a le semna.

            Richard Bock, președintele Comisiei pentru cooperare notarială internațională a Uniunii, a declarat că comisia a analizat cererile pentru aderarea noilor membri la Uniunea Internațională a Notarilor. În urma examinării, Comisia a luat o decizie pozitivă cu privire la admiterea Uzbekistanului la Uniunea Internațională a Notarilor.

            În cadrul reuniunii, de asemenea s-a discutat despre cât este de important ca notarii să își îmbunătățească abilitățile în contextul schimbărilor constante (inclusiv a celor legislative), care au loc în lume. S-a punctat pe programele educaționale individuale din fiecare țară a notarului, care vizează formarea continuă a notarilor și creșterea calificărilor acestora, organizarea seminarelor și seminarelor de formare internaționale. În plus, se lucrează la crearea unei platforme educaționale internaționale pentru notari. Președintele Uniunii internaționale a Notarilor dna Cristina Noemí ARMELLA a menționat că crearea platformei se află acum în a treia și ultima etapă. Platforma va fi disponibilă tuturor notarilor. Accesul la platformă va fi asigurat după verificarea datelor cu caracter personal de către camera notarială a țării în care activează notarul.

            La ședință au fost luate în considerare o serie de alte aspecte organizatorice și financiare, precum și rapoarte privind munca depusă de vicepreședinții Uniunii, președinții comisiilor continentale (Comisia pentru afaceri africane, Comisia pentru afaceri americane, Comisia pentru afaceri asiatice și Comisia pentru afaceri europene) și comisiile intercontinentale. (Comisia pentru cooperare notarială internațională și Comisia consultativă), alte comisii și grupuri de lucru.

Share on print