Conferință online organizată de Agenția de Guvernare Electronică cu tema „Parteneriate strategice pentru modernizarea serviciilor publice”

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a organizat la data de 20 octombrie 2020 conferința online cu genericul „Parteneriat strategic pentru modernizarea serviciilor publice”, organizată în cadrul Campaniei de comunicare „10 ani de e-guvernare în Republica Moldova”, desfășurată în perioada 10.10.2020 – 20.12.2020, cu prilejul  aniversării a 10-a de la crearea instituției.  

La conferință au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor partenere ale AGE. Camera Notarială a fost reprezentată de Președintele Camerei Notariale, Dna Lazu Aurelia, membrul Consiliului Camerei Notariale – Bazaochi Andrei și secretarul general – Maxim Angela. 

În cadrul conferinței s-a discutat despre realizările înregistrate pe parcursul celor 10 ani de activitate, dar și despre obiectivele trasate pentru viitor, a avut loc un schimb de informații și păreri cu privire la procesul de e-Transformare în Republica Moldova, dezvoltarea și promovarea serviciilor guvernamentale digitale și, nu în ultimul rând, rolul acestora în contextul pandemiei COVID-19.      

Share on print