Întâlnirea între reprezentanții Agenției Servicii Publice (Departamentul Cadastru) și a Camerei Notariale

Marți, 13 octombrie 2020, în regim online, a avut loc o întrevedere între reprezentanții Agenției Servicii Publice și ai Camerei Notariale, organizată la inițiativa agenției.

La ședință au participat directorul Agenției Servicii Publice, Zara Vladislav, directorul- adjunct, Ursu Eugeniu și șeful Departamentului Cadastru, dna Matcov Angela. Camera Notarială a fost reprezentată de președintele Camerei Notariale, dna Lazu Aurelia, membrii Consiliului: Bazaochi Andrei, Vidrașcu Alexandra, Mocanu Elena, Zgardan Diana, precum și Secretarul General, dna Maxim Angela.

Agenția a venit cu propunerea inițierii unei colaborări între organele cadastrale teritoriale (pentru început SCT Chişinău) şi birourile notariale din mun. Chişinău în contextul implimentării art. 301 din Legea cadastrului bunurilor imobile, care prevede posibilitatea solicitării de către notar a înregistrării la OCT a actului juridic autentificat sau a certificatul de moştenitor eliberat referitor la un drept susceptibil de înregistrare în registrul bunurilor imobile, la cererea scrisă a titularului dreptului. Proiectul dat vizează deservirea notarilor în mod preferențial, la noul oficiu deschis (mun.Chișinău, str. Armenească 42B), cu depunerea actelor în regim de urgență, inclusiv în baza unei programări prealabile. Pentru început se dorește testarea proiectului prin implicare a 3 notari și a 3 registratori, cu ulterioara dezvoltare a proiectului, inclusiv la nivel național.

Camera Notarială a salutat invitația Agenției, însă a accentuat necesitatea dezvoltării mecanismului dat prin trecerea la depunerea actelor în format electronic (semnate electronic de notar) și nu prin prezența fizică la ghișeu și a asigurării mecanismelor necesare pentru a asigura implementarea art.50 a Legii procedurii notariale.

Totodată a fost discutată chestiunea accesului la datele din cadastrul bunurilor imobile, consumul datelor din intermediul serviciilor Egov. Pe acest segment, Camera Notarială a punctat deficiențele sesizate de notari în valorificarea datelor cadastrale, precum problema actualizării datelor din registrul cadastrului bunurilor imobile, posibilitatea solicitării în regim online a Extrasului din registrul bunurilor imobile și a consultării online a dosarului cadastral din arhivă, subiecte la care responsabilii din cadrul agenției au promis identificarea unor soluții.

Președintele CN, a pus în discuție soarta contractelor oneroase încheiate cu notarii pentru asigurarea accesului la baza de date a cadastrului în contextul ultimelor modificări operate la Legea cadastrului. Astfel, începând cu 11 octombrie 2020, accesul notarilor la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile va fi gratuită, plățile avansate de notari până pe data de 10.10.2020 vor fi recalculate și restituite, iar contractele cu ASP urmează a fi modificate cu semnarea unui nou acord.

 În continuare, reprezentanții agenției au reiterat posibilitatea depunerii de către notari a solicitărilor de informații din registrul bunurilor imobile prin poșta electronică (document electronic) la adresele: asp@asp.gov.md sau anticamera@asp.gov.md.

Share on print