Activitatea notarilor în pandemie discutată la seminarul internațional din 7 octombrie

La data de 7 octombrie 2020 a avut loc seminarul internațional a notarilor din statele Europei și Asiei, în formatul unei videoconferințe, organizat de către membrii Camerelor Notariale din Ucraina, Belarus și Lituania, cu genericul ”Desfășurarea și dezvoltarea activității notarilor ca infrastructură critică în contextul pandemiei”.

                        La seminar au participat notari din Ucraina, Belarus, Lituania, Georgia, Kazahstan, Uzbekistan, Moldova, Letonia, Azerbaidjan.

Camera Notarială din Republica Moldova a fost reprezentată de: președintele Camerei Notariale, dna Lazu Aurelia, și membrii Consilului: dna Vidrașcu Alexandra, dna Mocanu Elena, dna Zgardan Diana, dna Ungureanu Tatiana, dna Mardari Maria și dl Bazaochi Andrei. Moderatorul evenimentului a fost președintele Camerei Notariale a Ucrainei, dl Marcenco Vladimir.

            Pe agenda seminarului internațional s-au regăsit 7 subiecte, prezentate de reprezentanții țărilor participante, cu referire la experiența obținută în organizarea activității notarilor pe perioada pandemiei cu COVID-19 și în special a modului de asigurare a continuității asistenței notariale. Raportorii au prezentat informații cu privire la activitatea Camerelor Notariale și a notarilor în perioada pandemiei, despre restricțiile impuse și soluțiile implementate, printre care: Primirea cetățenilor și modificarea graficului de lucru a notarilor (Belarus), Ajustarea procedurii de îndeplinire a actelor notariale și a înregistrării drepturilor asupra imobilelor după principiul ghișeului unic (Ucraina), Particularități privind autentificarea contractelor   ce au ca obiect raporturile familiale și modul de exercitare a competenței notarului de înregistrare și desfacere a căsătoriei (Lituania), Extinderea sferei de aplicare a serviciilor electronice în prezentarea actelor necesare pentru autentificarea notarială a contractelor (Kazahstan), Atribuirea competenței notarilor în primirea-emiterea actelor pentru aplicarea apostilei (Ucraina).

Pe parcursul seminarului s-a conturat tendința implementării și folosirii pe larg în activitatea notarială a instrumentelor electronice, care s-a dovedit a fi o soluție viabilă în necesitatea adaptării la condițiile impuse de pandemie. Totuși, moderatorul evenimentului, dl Marcenco Vladimir a menționat importanța păstrării notariatului clasic în contextul folosirii instrumentelor electronice în activitatea notarială.

În cele din urmă, participanții au convenit asupra organizării periodice a  seminarelor internaționale tematice, și cu participarea notarilor pentru un schimb de experiență și cunoștințe.

Share on print