PATRAŞCU PETRU

NOTARUL Conoval Eugenia, cu sediul biroului la adresa: R. Moldova, or. Floreşti, str. V. Lupu, 48, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PATRAŞCU PETRU , născut la 22.08.1960, IDNP 2000038071144, decedat la 07.07.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 11.12.2020.         În...

Știrbu Maria

Cet. Știrbu Maria, cu domiciliul în or. Ștefan Vodă str. 31 August nr. 11 bl. 1 ap. 34, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, autentificat de biroul notarial de stat Ştefan Vodă cu nr. 1884 la  18.07.1995.

ZAHAROV IVAN

NOTARUL Danil Anghelina, cu sediul biroului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 25, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ZAHAROV IVAN, născută la 12 februarie 1986,  IDNP 2001011205479, decedată la 25 decembrie 2019.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 14 decembrie...

CHETRARU NATALIA

NOTARUL Ucrainean Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.124, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CHETRARU NATALIA, născută la 12 martie 1968, IDNP 0961505548083, decedată la 04 august 2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 20 decembrie...

Creciun Tatiana

Notarul  Cebotarean Tatiana, cu sediul biroului la adresa: mun. Soroca, str. Independenţei nr. 71/2, Republica Moldova anunţă despre deschiderea procedurii succesorale nr. 653422/85 din 14.09.2020, în urma decesului cet. Creciun Tatiana, născut (ă) la 07.08.1959, IDNP – 2003032071811, decedat (ă) la 04.06.2020.      Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în...

Creciun Anatolii

Notarul  Cebotarean Tatiana, cu sediul biroului la adresa: mun. Soroca, str. Independenţei nr. 71/2, Republica Moldova anunţă despre deschiderea procedurii succesorale nr. 653419/86 din 14.09.2020, în urma decesului cet. Creciun Anatolii, născut (ă) la 04.11.1957, IDNP – 2003032071800, decedat (ă) la 02.08.2020.      Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în...

Vîrtos Ghenadie

NOTARUL, NICOLAESCU CRISTINA, cu sediul biroului la adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr. 70, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Vîrtos Ghenadie, născut/ă la 16.01.1983, c/p 0992209189335, decedat/ă la 01.06.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 14.10.2020. În conformitate cu prevederile art. 2 390 alin. (2) Cod Civil, în cazul...

Evtuşenco Muza

NOTARUL Dranga Laura, cu sediul biroului la adresa: mun.Chișinău, bd.Decebal nr.64, of.3,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Evtuşenco Muza, care a urmat la data de 03.02.2020 care a avut locul reședinței obișnuite în Republica Moldova, mun.Chișinău,  str.Trandafirilor nr.13/1, ap.32.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată...

VISILEVSCAIA ANA

Notarul Chetreanu Oleg, cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.31,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. VISILEVSCAIA ANA , născută la 31.05.1940, IDNP 2001044234642, decedată la 31.08.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 14.12.2020.         În conformitate cu...

Dumitrașco Igor

Cet. Dumitrașco Igor,  cu domiciliul în   or. Ștefan Vodă, str. Trandafirilor nr. 99, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar  eliberat de biroul notarial de stat Suvorov cu nr. 1175 la 14.09.1991.