Notarii lituanieni în așteptarea schimbărilor

Notarii lituanieni sunt pregătiți să autentifice/legalizeze/certifice la distanță majoritatea actelor notariale, să îndeplinească acțiuni notariale, înaintând, în acest scop, propuneri către Guvern chiar înainte de anunțarea pandemiei.

M. Stračkaitis,  președintele Camerei Notarilor din Lituania a exprimat opinia că la distanță ar putea fi întocmite și îndeplinite următoarele acte și acțiuni notariale:

  • autentificarea actelor juridice prin care se constituie, se transmit, se modifică sau se revocă drepturi reale,
  • avizele de radiere a gajului, precum și comunicarea refuzului întocmirii actului notarial sau îndeplinirii acțiunii notariale solicitate,
  • eliberarea certificatelor de moștenitor care confirmă statutul de moștenitor și cota din patrimoniul succesoral și autentificarea actului de constituire, reorganizare a societății comerciale,
  • întocmirea actelor de protest al cambiilor și al cecurilor,
  • oferirea consultațiilor juridice,
  • certificarea traducerilor de documente dintr-o limbă în alta, efectuarea și certificarea traducerilor actelor notariale, legalizarea semnăturii traducătorului,
  • legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele. Copiile legalizate de pe actele din arhiva notarului.

Actele enumerate, precum și alte acte notariale, urmează a fi întocmite la distanță prin intermediul sistemului informațional eNotaras, iar părțile la o tranzacție să semneze contractul cu semnături electronice calificate.  Atunci când întocmește un act notarial online, notarul urmează să identifice la distanță persoanele cărora le va explica consecințele şi efectele juridice ale acestor acte notariale printr-o platformă sigură, care acceptă atât videoconferința, cât și identificarea personală. Notarul, prin aplicarea semnăturii electronice calificate, va  autentifica/legaliza/certifica un act semnat cu semnăturile electronice ale părților și îl va înregistra într-un registru digital care se conține și este utilizat în prezent de notari în cadrul sistemului de informații eNotaras.

Asistența notarială va fi acordată online și oferită la distanță. Vizitele la birourile notariale vor fi rezervate exclusiv pentru identificarea directă a unei persoane sau a voinței exprimate.

Documentele certificate online vor fi valabile pentru circulația civilă atât în Lituania, cât și în străinătate.

Informațiile vor fi transmise pentru înscriere în Registrele de publicitate.

Din zona online este exclusă autentificarea testamentului și primirea acestuia spre păstrare, precum și certificarea faptului că o persoană este în viață.

Potrivit proiectului, locul actelor notariale efectuate de la distanță este considerat a fi locația biroului notarial. Un notar poate efectua, de asemenea, acte notariale de la distanță pentru persoanele din străinătate.

Proiectul prevede, de asemenea, că, pentru a asigura protecția intereselor legitime ale unei persoane sau a pune în aplicare dispozițiile care reglementează procedura de întocmire a actelor notariale şi de îndeplinire a acțiunilor notariale, notarul poate refuza întocmirea actului notarial la distanță. În acest caz, actul notarial poate fi întocmit la biroul notarului.

Notarii urmează să asigure securitatea informațiilor electronice, să utilizeze mijloace tehnice și organizatorice adecvate de prelucrare a datelor cu caracter personal și să transfere corect datele către registrele de stat și sistemele de informații. Toate aceste măsuri sunt asigurate de platforma comună a tehnologiei informației a Camerei Notariale.

În ședința sa din 22 aprilie, Guvernul Lituaniei a aprobat în unanimitate proiectele de amendamente la Legea privind profesia notarială, care propun autentificarea/legalizarea/certificarea actelor notariale și faptelor la distanță efectuate folosind tehnologiile informaționale moderne.

Notarii lituanieni sunt în așteptarea adoptării Legii de către Parlament și presupun că în toamna acestui an vor începe a lucra în baza unor norme noi.

Sursa:

notarurumai.lt

Share on print