Mesaj de felicitare din partea președintelui Camerei Notariale

STIMAȚI COLEGI,
Profesia de notar este o profesie demnă nu numai de încrederea statului, a cărui autoritate o exercită prin actul notarial, dar demnă și de încrederea oamenilor, a solicitanților actelor notariale, care vin să ne încredințeze problemele de zi cu zi pentru întocmirea de acte între vii sau pentru cauză de moarte.
Notarul este un judecător pe timp de pace, el urmărește interesul tuturor părților participante la încheierea unui act, are misiunea de a le oferi protecție juridică și echitate. Muncim foarte mult, cu consum mare emoțional, de timp și logistică, raporturile juridice civile fiind din ce în ce mai complexe.
Un lucru este evident, calitatea și garanția actului notarial de astăzi este considerabil superioară față de trecut, aceasta fiind cea mai mare satisfacție pentru un notar. Rodul muncii noastre aduce efecte imediate, dar și peste ani, uneori foarte mulți, când notarul poate nici nu mai profesează.
Trăim timpuri în care oamenii sunt în veșnică grabă, programându-și întâlnirea la notar în orele de prânz sau în intervalul dintre ședințe și nu acordă o importanță cuvenită actului notarial, solicitând eliberarea cât mai rapidă a actului și nu fac diferența între un act bine făcut și unul cu scăpări, care țin uneori chiar de valabilitatea lui.
Aceasta este misiunea notarului, să se asigure că a eliberat un act care respectă voința solicitantului, dar și îndeplinește toate condițiile cerute de lege pentru validitatea lui.
Astăzi aducem omagii tuturor notarilor pentru truda depusă, pentru dedicație și perseverență, pentru răbdare și curaj, pentru că sunteți gata să Vă urmați vocația în interesul public și privat, apărând voința reală a părților și, în același timp, fiind garanți ai circuitului civil.
Cu prilejul sărbătorii profesionale, Vă urez sănătate, lumină în gând, pace în suflet, răbdare, curaj și împliniri. Sunteți cei ce știu cel mai bine să găsească echilibrul ideal între legalitate și morală, fapt ce vă face irepetabili.
La mulți ani de ziua NOTARULUI!
Cu respect,
Lazu Aurelia,
Președinte al Camerei Notariale.

Share on print