Întrevederea online cu reprezentanții Camerei Notariale din Republica Belarus

La data de 3 septembrie 2020, a avut loc o întrevedere, în regim online, dintre reprezentanții Camerei Notariale din Moldova și reprezentanții Camerei Notariale din Belarus.

Din partea Camerei Notariale din Belarus au participat președintele, dna Borisenco Natalia și directorul adjunct, dna Delendic Tatiana, iar Camera Notarială din Republica Moldova a fost reprezentată de președintele Lazu Aurelia și membrii Consiliului, Bazaochi Andrei și Mardari Maria.

În cadrul întrevederii au fost discutate problemele întâlnite în activitatea notarilor din ambele state, în mod special modul de implementare a cadrului normativ privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În acest context, s-a convenit a face un schimb de informații privind baza legislativă pe acest segment, cu organizarea ulterioară a unui webinar la sfârșitul lunii octombrie.

Totodată au fost abordate aspecte de organizare a activității notarilor în timpul pandemiei cu COVID-19, a unor modificări legislative operate în procedura succesorală notarială, fiind discutată și posibilitate continuării discuțiilor într-un format mai extins cu participarea mai multor notari în a doua jumătate a lunii octombrie 2020. În acest context, s-a convenit și încheierea unui memorandum ce ar servi drept temei pentru continuarea colaborării cu colegii din Belarus.

Share on print