Malcoci Dorin

NOTARUL Ţopa Inga, cu sediul biroului la adresa: mun.Străşeni, str.M.Eminescu,54, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Malcoci Dorin, născut la 31.03.1994, IDNP 2008033004747, decedat la 24.07.2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 26.10.2020. În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) al Codului Civil al...

SORICI GHEORGHE

NOTARUL MORARU-MELINTE IRINA, cu sediul biroului la adresa: orașul Nisporeni, str. Suveranităţii, nr. 13, ap. 31, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SORICI GHEORGHE, născut la 22.11.1953, IDNP 2002024062787, decedat la 13.07.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 05.12.2020, cu condiția constatării cu...

GONŢA EFROSINIA

NOTARUL GRATII BORIS, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrân nr. 24, cod poştal: MD-2075, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GONŢA EFROSINIA, născută la 26.09.1937, cetăţean a Republicii Moldova, IDNO 2001076378541, decedată la 30.10.2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată...

CUȚITARU ANDREI

NOTARUL Alexandru  UNTURĂ, cu sediul biroului la adresa: orașul  Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, nr.14, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.CUȚITARU   ANDREI,  născut/ă  la  12 decembrie  1962, IDNP  09820024036959, decedat/ă  la  23  aprilie   2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data   24.10.2020.           În conformitate cu...

DONES CONSTANTIN

NOTARUL Alexandru  UNTURĂ, cu sediul biroului la adresa: orașul  Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, nr.14, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.DONES  CONSTANTIN, născut/ă  la  19 septembrie 1964,  IDNP 0960708150617,  decedat/ă  la  04 aprilie   2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data   05.10.2020.           În conformitate...

GATMAN MARIA

Cet. GATMAN MARIA,  domiciliat/ă în mun. Orhei, str. Iachir 37, ap. 13,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-2185 din 01.04.1998,  autntificat la biroul notarial de stat Orhei.

Cîrnaţ Elena

NOTARUL Conoval Ion, cu sediul biroului la adresa:or. Floreşti, str. 31 August 51, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cîrnaţ Elena, născută la 16.03.1937, IDNP 2001076190644, decedată la 10.12.2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil  pentru data de 17.11.2020.         În conformitate cu prevederile art....

Pşenescu Constantin

NOTARUL Ţopa Inga, cu sediul biroului la adresa: mun.Străşeni, str.M.Eminescu,54, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Pşenescu Constantin, născut la 01.10.1967, IDNP 2007033022243, decedat la 04.06.2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 09.10.2020. În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) al Codului Civil al R.M.,...

Sacara Ivan

NOTARUL Stati Natalia, cu sediul biroului la adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marks, 55, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Sacara Ivan, născut la 30.06.1957, IDNP 2009045003177, decedat la 10.07.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 02.11.2020         În conformitate cu prevederile art....