Starşii Nina

cet. Starşii Nina, număr de identificare 2001076365701, domiciliată în mun.Soroca, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.884 din 11.02.2010, eliberat  de către notarul privat Radu Iulian, ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email