Carp Ștefan

Notarul CHICIUC OXANA, cu sediul biroului în mun.Cahul, str. B.P.Hașdeu, nr. 7, Republica Moldova anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Carp Ștefan, născut la 14.08.1989, IDNP 2004015047698, decedat la 28 august 2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 24 august 2020.

In conformitate cu prevederile art.2390 alin.2 Cod Civil, în cazul în care moştenitorul în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiunea şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră со moştenitorul aceptat implicit moştenirea. Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu exepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite dela persoană la alta.Potrivit prevederilor legale , moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email