Gargalîc Mihail

   Cet. Gargalîc Mihail, domiciliată în s. Bugeac, str. Pavlov, 6/56, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Acord adițional nr. 1 la contract de ipotecă din data de 28.12.2018 cu nr. 21474, autentificat de către notarul Pometco Svetlana.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email