CONCURS pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

CONCURS Pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Camerei Notariale (termen limită 02.08. 2020) Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante în următoarele secții din APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV 1..Secția formare profesională inițială și continuă Specialist principal  2.Secția secretariat și arhivă Specialist I. Condiţii de angajare generale: - ...

Josu Elena

Cet.Josu Elena, domiciliată  în or.Călăraşi, str.D.Cantemir, nr.2A, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial: Contractul de înstrăinare a imobilului cu condiția întreținerii pe viață nr.4055 din 05.12.2007, autentificat de Notarul de Stat Dragomir Angela.

Botea Gheorghe

NOTARUL Burac Lilia cu sediul biroului la adresa:Republica Moldova, oraşul Cimişlia str. Decebal 11, et.II, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Botea Gheorghe, născut la 08 februarie 1966, IDNP 200040032821, decedat la 03 iunie 2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 20 august...

BABIEV LARISA

Notarul Russu Gheorghe, cu sediul biroului la adresa:or.Rîşcani, str.31 August nr.7, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BABIEV LARISA, născut la02.04.1960, IDNP 2005030021816, decedată la 06.07.2020.             Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 01.09.2020.             În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) Cod...

DIBILEAC GRIGORI

NOTARUL Alexandru  UNTURĂ, cu sediul biroului la adresa: orașul  Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, nr.14, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. DIBILEAC  GRIGORI,  născut/ă  la  03  februarie1953, IDNP  2006040034241, decedat/ă  la  13   mai   2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data   20.10.2020.           În conformitate...

POSTOVANU VERA

NOTARUL MURZACOV AURELIA, cu sediul biroului la adresa: mun.Chişinău, str. A. Puşkin, 52, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. POSTOVANU VERA, născută la 24.12.1951, IDNP 2004001010468, decedată la data 19.03.2020.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 20.10.2020.         În conformitate cu prevederile...

Raba Grigore

NOTARUL Dimitriu Svetlana, cu sediul biroului la adresa: mun. Bălți, str. Pușkin, nr. 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului dlui Raba Grigore, născut la 10 decembrie 1948, IDNP 0982402041796, decedat la 24 aprilie 2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 20 octombrie...

Carpov Boris

NOTARUL Caraiman Aurica, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova , mun. Bălți, str. Pușkin 27/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Carpov Boris, născut la 03.03.1932, IDNP 2005004098286, decedat la 28.04.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 20.10.2020. În conformitate cu prevederile...

Gherman Mircea Gheorghe

NOTARUL POPOVICI ADRIAN, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi, strada Mihail Sadoveanu nr. 2/47, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Gherman Mircea Gheorghe , născut la 14.07.1942, IDNP 0970507568935, decedat la                              „21” mai anul 2020.          Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data...

Luca Iacob

NOTARUL Cîvîrjic Natalia,   cu sediul biroului la adresa: or.Taraclia, str.Lenin, 143/5, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Luca Iacob, născut la 13 martie   anul 1930, IDNP 2001046244119, decedata  la data 25 mai anul 2020.   Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data (01 septembrie...