Mihnevici Mihail

Cet. Mihnevici Mihail, domiciliat în sat. Țaul, r-nul Dondușeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr. 3078 din 11.11.2002, eliberat de notarul Dolineanu Ludmila, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 49

Share on facebook
Share on twitter
Share on email