Cebotari Alexandra

Cet. Cebotari Alexandra, domiciliată în Republica Moldova, or. Floreşti, str. Decebal, nr. 146, număr de identificare 2004038094617, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor nr. 3311 din 11.11.2002, autentificat de notarul Ion Conoval.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email