Istrati Mihail

Notarul Cazacu Viorel, sediul biroului pe adresa: strada Ștefan cel Mare și Sfânt nr.92, mun.Strășeni, raionul Strășeni, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Istrati Mihail, născut la 07.09.1946, IDNP 2008033014276, decedat la 09.04.2019.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 30.08.2020. În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 (trei) luni din data în care a aflat despre devoluțiune și despre temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală o declarația autentică de renunțare la moștenire, se va considera că moștenitorul  a acceptat in mod implicit moștenirea. Atunci, către moștenitor definitiv vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile celui ce a lăsat moștenirea, cu excepția celor care, prin natura lor, erau legate în mod inseparabil de persoana celui ce a lăsat moștenirea sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit dispozițiilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile celui ce a lăsat moștenirea, și obligațiile moștenitorului, care rezultă din calitatea lui de moștenitor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email