CHIBA Valentina

Cet. CHIBA Valentina, domiciliată în s. Şofrîncani, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 10873 din 20.12.2005 eliberat  de notarul privat Morea Galina.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email