BUDEANU ARCADIE

NOTARUL, GOLUBCIUC OLGA, cu sediul biroului la adresa mun. Chișinău,                   Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica Moldova, anunță despre deschiderea                         procedurii succesorale în urma decesului cet. BUDEANU ARCADIE, născut/ă la 23.07.1949,                                   c/p 0962712546923, decedat/ă la 22.02.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  26.08.2020. În conformitate...

FIODOROVA ZOIA

NOTARUL, GOLUBCIUC OLGA, cu sediul biroului la adresa mun. Chișinău,                   Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica Moldova, anunță despre deschiderea                         procedurii succesorale în urma decesului cet. FIODOROVA ZOIA, născut/ă la 21.05.1937,                c/p 2001002708334, decedat/ă la 11.05.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  26.08.2020. În conformitate...

Cuznețova Natalia

NOTARUL Niculiță Olga, cu sediul biroului la adresa: mun. Cahul, pr. Republicii, nr. 22/3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cuznețova Natalia, născut(ă) la 10.03.1962, IDNP 2000015106603, decedat(ă) la 19.04.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de 3 luni de la publicarea...

Grosu Mihail

NOTARUL Badalova Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr.30/1, of.8, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Grosu Mihail, născut/ă la 09.06.1952, IDNP 2004042180724, decedat/ă la 06.07.2019.Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 25.07.2020.În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2)...

Nour Elena

NOTARUL, Galaju Ana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova,  mun. Chișinău, str. Miron Costin, nr. 7, of. 107,  anunță  despre  deschiderea  procedurii  succesorale  în  urma  decesului cet.  Nour Elena,  născută  la 03 ianuarie 1929, IDNP 2002002019132,  decedată la  01 februarie 2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

Croitor Dmitri

NOTARUL Pometco Svetlana, cu sediul biroului la adresa: mun. Comrat, str. Pobeda, 111, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Croitor Dmitri, născut la data de 14.07.1966, IDNP 0951810896881, decedat la data de 21.03.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.08.2020.         În...

Cazmalî Ustinia

NOTARUL Pometco Svetlana, cu sediul biroului la adresa: mun. Comrat, str. Pobeda, 111, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cazmalî Ustinia, născută la data de 21.12.1950, IDNP 2004019077161, decedat la data de 03.01.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.08.2020.         În...

Deineco Anatolie

NOTARUL, Vidrașcu Alexandra, cu  sediul biroului la adresa: mun. Chișinău,  str. Mitropolit Varlaam nr. 69, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Deineco Anatolie, născut la data de 03.12.1962, IDNP 0960509013807, decedat la data 28  martie 2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 18.08.2020....

Șugailov Pavel

NOTARUL Romanescu Mihail, cu sediul biroului la adresa: or. Rezina, str. 27 August 46, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Șugailov Pavel, născut la 13.11.1941, IDNP 2001028258718, decedat la 13.01.2020.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 16.09.2020.         În conformitate cu prevederile...

Baltaga Vladimir

NOTARUL, Galaju Ana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova,  mun. Chișinău, str. Miron Costin, nr. 7, of. 107,  anunță  despre  deschiderea  procedurii  succesorale  în  urma  decesului cet.  Baltaga Vladimir,  născut  la 03 octombrie 1951, IDNP 0970512026145,  decedat la  21 aprilie 2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...