Romanenco Evdochia

Notarul Pistriuga Vitalii, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Romanenco Evdochia, născut/ă la 04.03.1936, IDNP 2001003553014, decedat/ă la 10.04.2020. Există un testament. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de 3 luni de...

PLOP IVAN

NOTARUL MORARU-MELINTE IRINA, cu sediul biroului la adresa: orașul Nisporeni, str. Suveranităţii, nr. 13, ap. 31, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PLOP IVAN, născut la 29.04.1958, IDNP 2005024002575, decedat la 08.03.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 13.09.2020.             În conformitate cu...

Barbacari Anatoli

Barbacari Anatoli, domiciliat în mun.Bălți, str. Strîi 13/33, aduce la cunoștință  despre pierderea originalului actului notarial: certificat cb privire la determinarea cotei-părți în proprietatea comună  nr.5611 din 03.10.2000, eliberat de notarul Coțeruba Tamara.

PRISACARI FEODORA

Notarul, GOLUBCIUC OLGA, cu sediul biroului la adresa mun. Chișinău,                   Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PRISACARI FEODORA, născut/ă la 17.06.1950,                     c/p 2004002062914, decedat/ă la 10.02.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  12.09.2020. În conformitate...

Barbacari

Barbacari, domiciliată în mun.Bălți, str.  Coșbuc 17/36, aduce la cunoștință  despre pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.2527 din 17.07.2002, întocmit de notarul Coțeruba Tamara.

GRIMALIUC MIHAIL

NOTARUL Şoldan Iurie, cu sediul biroului la adresa: oraşul Făleşti, str. Moldovei, nr.12, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GRIMALIUC MIHAIL, născut la 21.11.1950, IDNP 2005037025145, decedată la 24.03.2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 12.09.2020. În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

MUTRUC VITALIE

Cet.MUTRUC VITALIE, domiciliat în mun.Bălţi, str.Decebal, nr.97, ap.20, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor testamentar cu nr.1992 din 17.03.2011, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurie din or.Făleşti.

Grosu Veaceslav

cet. Grosu Veaceslav, data naşterii 15.03.1965, IDNP: 0971309836677, domiciliat în or.Soroca, str.C.Stere nr.22, ap.2,  Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr.6895 din 15.10.2014, autentificat de către notarul  Radu Iulian.

MANALACHI VICTOR

NOTARUL Alexandru  UNTURĂ, cu sediul biroului la adresa: orașul  Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, nr.14, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MANALACHI  VICTOR,  născut/ă  la  30septembrie1970, IDNP 2005040037049, decedat/ă  la  30  octombrie  2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data   12.09.2020.           În conformitate cu...

SAPOJNIC VALENTINA

NOTARUL CONSTANTINESCU ELENA, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. M.Eminescu nr. 51 of.1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SAPOJNIC VALENTINA, născută la 12.10.1967, IDNP  2002042063999, decedată la 20.04.2020.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data 20 iulie  2020 şi după...