Culaxiz Igor

NOTARUL Tiuliu Natalia, cu sediul biroului la adresa:or.Vulcănești, str.Lenin 104/31, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Culaxiz Igor, născut la 29.06.1966, IDNP 2000008013013, decedat la 03.01.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 26.08.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2)...

Șecherli Nicolai

Cet. Șecherli Nicolai, domiciliat în or.Vulcănești, str Lenin nr.27, RM, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenotor legal nr.94 din 27.01.1984, întocmit de notarul Cristeva E.

Movilă Parascovia

Radu Iulian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Movilă Parascovia, născut la 31.07.1939, IDNP 2001032449616, decedat la 16.01.2020.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 30.06.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390...

Russu Grigorii

Radu Iulian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Russu Grigorii, născut la 25.12.1943, IDNP 2005032095815, decedat la 04.11.2019.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 30.06.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390...

Struţa Vasilisa

Radu Iulian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Struţa Vasilisa, născut la 14.03.1941, IDNP 2001076373502, decedat la 03.08.2019.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 26.06.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390...

MATVEI VICTOR

NOTARUL BULGAC SVETLANA, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr.148, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MATVEI VICTOR, născut/ă la 04.11.1958, decedat/ă la data de 14.01.2020, număr de identificare 2002020065171. Eliberarea certificatului de moștenitor are loc după ce notarul constată cu...

NEGRUŞ VICTOR

Notarul Chetreanu Oleg, cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.31,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. NEGRUŞ VICTOR, născut la 04.12.1959, IDNP 2005049018748, decedat la 04.12.2019.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 27.08.2020.         În conformitate cu prevederile...

GHERASIM RODICA

Cet. GHERASIM  RODICA, domiciliată în mun. Chişinău, com.Durleşti,  str-la T. Vladimirescu nr.3, R.Moldova,   reprezentat de cet. GHERASIM IGOR,  în temeiul procurii autentificate la 19.02.2020 cu nr. de registru 2020  de notarul  TATIANA  CARPOV, cu sediul de activitate în mun. Chişinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE...

ŞANSCHI VASILII

Notarul ŞCOLNIC  VIORICA, cu sediul biroului la adresa: or. Teleneşti, str. Plămădeală f/n, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ŞANSCHI VASILII, născut la 07 ianuarie anul1940, IDNP 0982606359497, decedat la 27 aprilie 2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  27 august anul 2020....

GORDEEVA NINA

NOTARUL Pascari Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 15/1, anunță, că  la data de 26.05.2020 a fost deschisă procedura succesorală în urma decesului cet. GORDEEVA NINA, născută la data de 17.12.1937, IDNP 2001002610277, decedată la 11.01.2020.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...