Său Vladimir

Cet. Său Vladimir, domiciliat s. Tuzara, str. Vasile Alecsandri nr. 69, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatele de moştenitor legal nr. 3782 şi nr. 3783 eliebrate la 12.06.2008 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email