Manoli Galina

Cet. Manoli Galina, domiciliată în R. Moldova, or. Rezina, Ciorna, str. D. Cantemir 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 1249 din 03.07.1990, întocmit de notarul de stat Socolova Raisa, la biroul notarial de stat din or. Rezina.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email