BORDEI ION

Notarul GOLUBCIUC-SPEIANU ALA, cu sediul biroului la adresa mun. Chişinău, Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet BORDEI ION, născut la   03.01.1950,  c/p  0972602604512,  decedat  13.02.2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data  15.08.2020. În conformitate cu prevederile...

LUNGU MARIA

Cet. LUNGU MARIA, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr.147, ap.9, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor legal cu nr.1201 din 19.03.1993, întocmit la biroul notarial de stat din or.Făleşti.

LUNGU MARIA

Cet. LUNGU MARIA, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr.147, ap.9, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de proprietate cu nr.1199 din 19.03.1993, întocmit la biroul notarial de stat din or.Făleşti.

DOMNIUC ANASTASIA

NOTARUL LEONID TATIAN, cu sediul biroului la adresa: or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. DOMNIUC ANASTASIA, născută la 09.10.1934, IDNP 2001037258686, decedată la 06 august 2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 11.09.2020.             În conformitate...

Gumenco Alexei

Notarul Bloşenco Diana, cu sediul biroului: mun. Chişinău, str. Academiei, nr. 12, tel. (022) 72 99 46, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Gumenco Alexei, născut la data de 27.05.1993, decedat la 29.09.2019, c/p 2004044018953, cu ultimul domiciliu în mun. Chişinău, str. Pietrarilor, nr.12/1, ap.16, Republica Moldova....

CUCU EFROSENIA

NOTARUL, Şişianu Maria,  cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.11, bir.2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CUCU EFROSENIA, născută la 28.09.1930, IDNP  2001044326198, decedată la 04.01.2020.        Eliberarea certificatului de moştenitor testamentar este planificată în prealabil pentru data 25.05.2020.         În conformitate cu...

Ianson Natalia

NOTARUL, Vidrașcu Mihail, cu  sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 69, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului Ianson Natalia,  născut la data de 10.10.1940, IDNP  2001003515988, decedată la data de 26 septembrie 2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 07.06.2020....

Ușurelu Sofia

NOTARUL, Vidrașcu Mihail, cu  sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 69, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului Ușurelu Sofia,  născută la data de 05.09.1950, IDNP  2003002108606, decedată la data de 27 decembrie 2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 07.06.2020....

Bevziuc Daria

NOTARUL LUCA PETRU, cu sediul biroului la adresa:or.Edineţ, str.O.Cirimpei nr.60, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Bevziuc Daria, născută la 15.02.1930, IDNP 2001014266978, decedată la 10.08.2019.           Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 06.08.2020.           În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2)...