CURECHERU NICOLAE

Cet. CURECHERU NICOLAE, domiciliat în mun.Bălţi, str. Decebal, nr.121, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contract de vînzare/cumpărare cu nr.10297 din 03.12.2007, întocmit la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email