CURECHERU NICOLAE

Cet.CURECHERU NICOLAE, domiciliat în mun.Bălţi, str. Decebal, nr.121, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contract de vînzare/cumpărare cu nr.2976 din 26.04.2013, întocmit la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email