Bodișteanu Piotr

NOTARUL Belicesco Oleg, cu sediul biroului la adresa: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Bernardazzi, nr. 97, ap. 12, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Bodișteanu Piotr, născut la 07.07.1950, IDNP 0981208030823, decedat la 13.10.2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 14.08.2020....

PELINOV IURI

NOTARUL Corina MANOLE cu sediul biroului la adresa: or. Cahul, pr. Republicii 20/1 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PELINOV IURI născut la data de 27 septembrie anul 1957,  IDNP 0982702151607,  decedat la data de 15.12.2019.  Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului...

LEONTIEV RUSLAN

NOTARUL Corina MANOLE cu sediul biroului la adresa: or. Cahul, pr. Republicii 20/1 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. LEONTIEV RUSLAN  născut la data de 12 noiembrie anul 1967,  IDNP 2003015034183,  decedat la data de 20.02.2020.  Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului...

Murzacov Ivan

NOTARUL, Melnic Oxana, cu sediul biroului în mun. Chişinău bd. Decebal 72/1 of.112, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Murzacov Ivan, născut la 09.05.1959, cu numărul de identificare 0963008898065, decedat la 01 noiembrie 2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 14.10.2020. În...

Lungu Adriana

Cet. Voinov Svetlana, domiciliată în mun. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei, nr. 19/6, ap. 5, Republica Moldova, din numele căreia acţionează Lungu Adriana, domiciliată mun.  Edineţ, str. Mihai Eminescu,                                                                       nr. 14, ap. 44, Republica Moldova, în baza procurii nr. 2142 din 08.04.2020, autentificată de notarul Nimerenco Silvia, cu sediul în mun....

Radul Valentina

NOTARUL Izdebschi Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 27, ap. 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului lui Radul Valentina, decedată la data de 22 octombrie 2019, născută la 18.07.1924, numărul de identificare 2001042670473.          Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

RUSNAC VEACESLAV

NOTARUL PANCOVA NELLI, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin 12, ap.1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. RUSNAC VEACESLAV, născut la data de 06.07.1961, număr de identificare 0962611887875, decedat la data de 03.04.2019 (trei aprilie anul două mii nouăsprezece), cu ultimul domiciliu şi...

ŢURCAN IVAN

NOTARUL LEONID TATIAN, cu sediul biroului la adresa: or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ŢURCAN IVAN, născut la 14.10.1961, IDNP 2007037034844, decedat la  19 aprilie 2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 13.07.2020.             În conformitate...