Colesnicov Igor

NOTARUL Badalova Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr.30/1, of.8, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Colesnicov Igor, născut/ă la 27.09.1993, IDNP 2002042105646, decedat/ă la 23.02.2020.Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 16.05.2020.În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2)...

CANTEMIR DUMITRU

Notarul Mocanu Elena, cu sediul biroului la adresa:mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 65, of. 333, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CANTEMIR DUMITRU, născut la 20.03.1963, IDNP 0981902039559, decedat la 07.02.2020.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 10.07.2020, cu condiția constatării cu certitudine a faptelor necesare...

Col Maxim

Cet. Col Maxim, care acționează în baza procurii nr. 1372 din 10.02.2020, din numele PruteanIvan și Prutean Maria, (autentific notarul Arnaut Alexandr) domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Cazaclia, str. S. Lazo, nr. 152, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 425 din  21.12.2004, întocmit de notarul...

Guțuleac Galina

NOTARUL CIORBA VALENTINA,  cu sediul  biroului pe adresa mun.Ungheni, str.Mihai Eminescu, nr.22, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet. Guțuleac Galina, decedată la data de 20.12.2019, n.i.0992311361490, cu ultimul domiciliu în mun.Ungheni.             Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  11.06.2020.             În conformitate cu...

Furtună Evghenii

Radu Iulian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Furtună Evghenii, născut la 20.06.1949, IDNP 200103203918, decedat la 27.03.2019.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 01.06.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390...

Garbuz Vasilii

Radu Iulian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Garbuz Vasilii, născut la 07.04.1938, IDNP 2001076375230, decedat la 08.03.2019.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 01.05.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390...

Bursacovscaia Axenia

Radu Iulian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Bursacovscaia Axenia, născut la 05.02.1952, IDNP 2001032400619, decedat la 14.08.2019.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 01.07.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390...

PREPELIŢA VERA

NOTARUL LEONID TATIAN, cu sediul biroului la adresa: or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PREPELIŢA VERA, născută la 05.11.1933, IDNP 2001037272413, decedată la 29 iulie 2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 09.07.2020.             În conformitate...

COTARABAI VALENTIN

NOTARUL Pascari Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 15/1, anunță, că  la data de 09.04.2020 a fost deschisă procedura succesorală în urma decesului cet. COTARABAI VALENTIN, născut la data de 25.06.1949, IDNP 0960309603864, decedat la 31.12.2019.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

TERENTIEVA ANNA

NOTARUL LĂPUȘNEANU TAMARA, cu sediul biroului la adresa: sat.Coșnița, com.Coșnița, r-ul Dubăsari, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. TERENTIEVA ANNA, născut/ă la 20.09.1938, IDNP 2001013106226, decedat/ă la 29.07.2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de  20.05.2020. În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....