RUSSU ALEXEI

NOTARUL LEONID TATIAN, cu sediul biroului la adresa: or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. RUSSU ALEXEI, născut la 04.08.1950, IDNP 2013037000802, decedat la 20 iulie 2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 02.07.2020.             În conformitate...

CHIFIAC ECATERINA

NOTARUL LEONID TATIAN, cu sediul biroului la adresa: or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CHIFIAC ECATERINA, născută la 25.05.1950, IDNP 2007037007473, decedată la 04 ianuarie 2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 02.07.2020.             În conformitate...

PASTUHOVA TATIANA

NOTARUL Pascari Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 15/1, anunță, că  la data de 02.04.2020 a fost deschisă procedura succesorală în urma decesului cet. PASTUHOVA TATIANA, născută la data de 24.10.1949, IDNP 2002042147769, decedată la 10.08.2019.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

Luțic Tamara

NOTARUL, Vidrașcu Mihail, cu  sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 69, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului Luțic Tamara,  născută la data de 15.07.1937, IDNP 2001042316274, decedată la data de 02.03.2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 20.07.2020. În conformitate...

Melniciuc Victor

          cet.   Melniciuc Victor, domiciliat în s. Vălcineț, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 10.03.2008, nr. 1880, întocmit de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a”, R. Moldova.

CINCILEI MARIA

NOTARUL MARIA MAZUR, cu sediul biroului la adresa: oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cetăţenei CINCILEI MARIA, născută la 11.12.1936, IDNP 2001074134664, decedată la 05.03.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 20.06.2020.         În conformitate cu...

Munteanu Natalia

NOTARUL Goinic Cristina, cu sediul biroului la adresa: or. Florești, str. Gării 3, nr.5, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Munteanu Natalia, născută  la 27.08.1941, IDNP 2002038013364, decedată la 24.01.2020.   Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 5 aprilie 2020.         În...