Uniunea Avocaților a contestat dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale din Republica Moldova

În contextul situației epidemiologice din țară în legătură cu răspândirea infecției cu COVID-19, activitatea notarilor, avocaților și executorilor judecătorești din Republica Moldova a fost vizată în mai multe dispoziții ale Comisiei pentru Situații Excepționale din Republica Moldova.

Prin dispoziția Nr.6 din 27 martie 2020 exponenții profesiilor liberale enunțate au fost obligați, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activității sale, cu respectarea normelor sanitar- epidemiologice; iar începând cu data de 27 martie 2020, nerespectarea acestei obligații pe întreaga durată a stării de urgență, constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile şi cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

Considerând ilegală și emisă cu depășirea competențelor legale, Uniunea Avocaților și avocatul Buliga Dumitru au contestat unele dispoziții ale Comisiei pentru Situații Excepționale, inclusiv cea din 27 martie curent.

În calitate de reclamanți, Uniunea Avocaților a susținut că CSE prin dispozițiile emise și-a arogat competențe improprii, substituind organul legislativ al Republicii Moldova prin dispunerea unor norme juridice cu caracter primar în dispozițiile sale, acte prin care se încalcă principiul statului de drept, al democratismului și al separației puterilor în stat. Incident sancțiunii de retragere a licenței, în mod particular a licenței de avocat, au reiterat că activitatea profesiilor liberale sunt guvernate de legi speciale, care nu prevăd temei pentru răspunderea disciplinară nerespectarea normelor sanitar-epidemiologice. Deși nu pun la îndoială că nerespectarea normelor sanitare recomandate de autorități este pasibilă de sancționare contravențională, totuși prin dispoziția dată ar constituie o depășire evidentă a competențelor legale de către Comisie, ce are rolul de a emite dispoziții în vederea punerii în executare a măsurilor prevăzute de lege necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Însă prin Încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ a Curții de Apel Chișinău din 31 martie 2020, acțiunea înaintată a fost declarată inadmisibilă.

Printre altele, instanța de judecată a punctat:”…obiecțiile reclamanților asupra dispozițiilor specificate la pct. 19-21 ale dispoziției nr. 6 din 26 martie 2020 în contextul în care se invocă inadmisibilitatea impunerii unor reglementări suplimentare ce vizează atribuirea unor fapte la categoria sancțiunilor disciplinare imputabile avocaților, stabilirea sancțiunilor și a procedurii de constatare și aplicare a sancțiunilor, nu afectează personal nici unul din reclamanți, și anume Cabinetul Avocatului ***** și Uniunea Avocaților. Or, din cele expuse mai sus reiese că în cazul aplicării măsurilor stabilite prin dispozițiile sus-indicate, contestate de reclamanți, în privința vreunui avocat, doar acesta este îndreptățit de a contesta dispozițiile respective în instanță în vederea apărării drepturilor și intereselor sale personale. Totodată, instanța de judecată reține, că orice avocat vătămat în dreptul său de a practica profesia de avocat prin Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 poate invocă într-o eventuală acțiune în contestare, și un control de legalitate incidental și cu efecte inter partes….”.

Cu textul integral a încheierii judecătorești și toate argumentele puteți lua cunoștință mai jos.

https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/1ddbdcd3-8a89-4d2f-a4c2-50cc5ae40c79
Share on print