Guvernul a dat aviz negativ la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative în sensul excluderii obligativității autentificării notariale

În atenția notarilor,

La data de  1 aprilie 2020, a avut loc ședința Guvernului Republicii Moldova, pe ordinea de zi a căreia s-au regăsit 15 proiecte, printre care și aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative în sensul excluderii obligativității autentificării notariale a actului juridic care are ca obiect înstrăinarea bunurilor imobile sau grevarea acestora cu drepturi reale limitate.

Potrivit notei informative, scopul proiectului era simplificarea procedurilor de încheiere și înregistrare a unor categorii de acte juridice, care au ca obiect vânzarea-cumpărarea bunurilor imobile sau grevarea acestora cu drepturi reale limitate (ipoteca), și micșorarea timpului necesar perfectării și înregistrării acestor tipuri de contracte, precum și diminuarea cheltuielilor conexe acestor acțiuni prin acordarea registratorilor cadastrali a unor împuterniciri deținute în prezent doar de notari.

Pe marginea acestuia, Ministrul Justiției, dl Fadei Nagacevschi, a prezentat avizul negativ, argumentând că autorii proiectului nu au analizat impactul negativ asupra societății în urma aprobării acestui proiect de lege și nu au analizat dacă registratorii cadastrali posedă nivelul de pregătire profesională necesară pentru a examina în fapt și în drept raportul juridic civil, a acorda sfaturi și informații necesare cu privire la efectele juridice.

De asemenea, ministrul a remarcat că în condițiile în care se află Republica Moldova, la momentul actual, în urma acordării competențelor registratorilor cadastrali, de înregistrare a unor categorii de acte juridice, care au ca obiect vânzarea-cumpărarea bunurilor imobile sau grevarea acestora cu drepturi reale limitate (ipoteca),  s-ar putea să ne pomenim în situația când o serie de acte vor fi afectate de ilegalitate și cetățenii vor fi nevoiți să-și apere drepturile și interesele sale în instanțele de judecată, reieșind din lipsa cunoștințelor juridice a persoanelor fără studii speciale și fără calificarea respectivă, în ceea ce privește transferul dreptului de proprietate, încheierea contractelor de înstrăinare și grevarea bunurilor imobile, ce se intenționează a fi delegate.

Ca urmare, solicitarea ministrului justiției de aprobare a unui aviz negativ privind proiectul de lege de modificare a unor acte legislative  în sensul excluderii obligativității autentificării notariale a actului juridic, care are ca obiect înstrăinarea bunurilor imobile, a fost susținută prin votul unanim al tuturor membrilor prezenți ai Guvernului.

Reamintim că Camera Notarială a emis anterior opinia sa consultativă pe marginea proiectului dat de lege, prin care și-a reiterat poziția privind inoportunitatea și pericolul modificării cadrului normativ prin prisma renunțării la obligativitatea autentificării actelor juridice care au ca obiect înstrăinarea sau grevarea bunurilor imobile.

Share on print