Informație* privind activitatea

Aprobat

 prin Decizia nr. 2 din 30.03.2020

 a Consiliului Camerei Notariale

Informație* privind activitatea

Notarului : _________________________________

pe perioada: ____________________

cu programul de lucru de la: ______ până la ____ (masa ____)

N/o Itemi Da Nu Mențiuni
I. Igiena muncii
 1. Au fost întreprinse măsuri pentru combaterea răspindirii COVID-19 și măsurile de profilaxie au fost respectate      
2. Notarul, angajații au sau nu simptome de COVID 19.      
3. Solicitanți nu au avut simptome de COVID 19      
4.  Au fost întâmpinate dificultăți în activitate (dacă da, le specificați la mențiuni)        
II. Activitatea profesională
1. Numărul persoanelor care au activat în birou    
2. Numărul persoanelor  care au apelat pentru îndeplinirea  actelor notariale La telefon:   În birou:  
3. Numărul de acțiuni notariale care au fost îndeplinite Acte notariale (nr.): Autentice ___Alte acte ____ Acțiuni notariale (nr.): consultații la telefon, e-mail, alte mijloace de comunicare____demersuri, răspuns la demersuri  ______  __________________ Acte îndeplinite în afara sediului biroului____    
4. Categoria solicitărilor legate de activitatea persoanelor juridice, inclusiv a băncilor   Ipoteci (nr.) ______ inclusiv: a1) în cadrul Programului 1 casă ______, a2) în agricultura _________   Gajuri înregistrate ________  inclusiv în agricultură (nr.)_____ Acte perfectate din numele și pe numele persoanelor juridice (agenți economici) nr.___        
5.   Numărul persoanelor cărora nu li s-a acordat servicii și motivul: Lipsa actelor necesare _____Interdicții stabilite de CSE ­­­_______Refuzul de a se conforma măsurilor de stabilite de CSE ______Alte _______________    

*Notă: Notarul transmite informația Camerei Notariale, la adresa camera.notariala@cnm.md , săptămânal, în fiecare zi de luni, până la ora 1300, pentru monitorizarea activității notarilor în perioada de instituire a stării de urgență în legătură cu riscul de infectare cu COVID-19.

* Notă: Notarul care nu activează va transmite doar informația despre absența de la birou și motivul absenței.

Share on print