Comunicat

În legătură cu adoptarea Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prin care au fost stabilite  măsuri specifice în domeniul justiției în perioada instituirii stării de urgență, Camera Notarială vă aduce la cunoștință următoarele.

 1. Conform pct. 15 din Anexa la Dispoziție, prestarea serviciilor notariale de către notari se suspendă până la data de 27 martie 2020, cu excepția cazurilor de urgență majoră.
 2. Conform pct. 1 din Anexa la Dispoziție, pe durata stării de urgență termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020.

În același timp, în conformitate cu pct. 14 din Anexa la Dispoziție, organul de conducere al notarilor, în egală măsură cu alte organe de conducere al celorlalte profesii și autoritățile și instituțiile publice,  stabilește măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor sanitar-epidemiologice stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.

       Reieșind din pct.11 al Dispoziției, autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea tuturor prevederilor Hotărârilor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică emise în perioada 02 februarie 2020 – 15 martie 2020.

Camera Notarială, în calitate de organ profesional,  atenționează notarii despre respectarea următoarelor prescripții.

 1. Toți notarii vor suspenda prestarea serviciilor notariale până la 27 martie 2020, cu excepția cazurilor de urgență majoră. Prestarea serviciilor de către notar presupune lucrul în contact nemijlocit cu persoanele.
 2. La data de 01.04.2020 notarii care vor presta servicii în situații de urgență vor informa Camera Notarială despre numărul actelor îndeplinire în legătură cu intervenirea cazurilor de urgență majoră.
 3. În perioada de suspendare a prestării serviciilor notariale, fiecare notar, individual, sub propria răspundere, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire, va da apreciere cazurilor de urgență majoră, reieșind din următoarele criterii:
 4. rezolvarea cazului nu suferă amânare și nu poate fi altfel soluționat;
 5. îndeplinirea actului notarial solicitat constituie o acțiune unică destinată soluționării cazului de urgență majoră;
 6. să creeze condiții pentru respectarea regulilor de igienă (mănuși, măști de protecție, soluții dezinfectante, aerisirea încăperii după plecarea persoanelor), a regulilor privind numărul de persoane care se află simultan în birou şi distanța de minimum 1 metru necesară a fi păstrată. 
 7. la îndeplinirea actului notarul trebuie să ia măsuri de prevenire și reducere a riscului de îmbolnăvire cu COVID 19.
 • Toate actele îndeplinite de notari în această perioadă, suplimentar, trebuie documentate cu fișe care urmează a fi completate de solicitanți, sub propria lor răspundere (modelul se anexează). Faptul întocmirii actului notarial în situații de urgență majoră și circumstanța care justifică urgența majoră trebuie indicate în girul notarial sau în conținutul certificatului eliberat de notar.                
 • Notarii sunt obligați să informeze cetățenii despre suspendarea prestării serviciilor notariale prin afișarea avizului la intrarea în biroul notarului sau în clădirea în care este  amplasat biroul notarului, cu indicarea perioadei de suspendare, a  numărului de telefon și a adresei electronice a notarului,  pentru a asigura recepționarea adresărilor solicitanților pentru situații de urgență majoră.
 • După reluarea prestării serviciilor notariale, notarii vor asigura respectarea cu strictețe a normelor sanitar-epidemiologice stabilite de Comisia naționale extraordinare de sănătate publică  prin deciziile emise în perioada 02 februarie 2020 – 15 martie 2020.
Share on print