Perpulov Anatoli

Cet. Perpulov Anatoli, domiciliat în s.Alexanderfeld, raionul Cahul, RM, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.4503 din 21.08.1998, întocmit de notarul Cristeva E.G.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email