Lesnic Nicolae

cet.  Lesnic Nicolae, domiciliat în s. Mihălășeni, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 26.07.2005, nr. 5579, întocmit de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a”, R. Moldova.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email