covid-19

COMUNICAT INFORMATIV CU REFERIRE LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A NOTARILOR DIN 27 MARTIE 2020

Ca rezultat al evoluției situației epidemiologice a infecției COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a adoptat Hotărîrea nr. 6 din 10 martie 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19.

În acest sens, prin Hotărârea menționată supra, s-a interzis organizarea și desfășurarea în perioada 11 martie – 01 aprilie 2020 a manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane, în cazuri excepționale, organizarea și desfășurarea acestora fiind permisă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Reieșind din cele relatate supra, Adunarea Generală Ordinară a notarilor preconizată pentru  data de 27 martie 2020, nu va avea loc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email