Clipai Margarita

cet.  Clipai Margarita, domiciliată în s. Bîrnova, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 23.02.2015, nr. 1547, întocmit de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. 50 Ani ai Biruinței, 63 ”a”, R. Moldova.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email