BIRIUC ZINAIDA

NOTARUL Şumcov Andrei, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Nicolae Dimo, nr. 17/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BIRIUC ZINAIDA, născută la data de 25 OCTOMBRIE 1948, IDNP 2001002688487, decedată la data de 15 NOIEMBRIE 2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 25.07.2020. În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea. Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email