Chirilenco Nicolae

Cet. Chirilenco Nicolae, domiciliat în mun. Chișinău, str. Independenței, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a imobilului nr. 416  din 05.02.2002, întocmit de notarul Glușcenco Ghenadie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email