Babiuc Nicolai

Cet.Babiuc Nicolai, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Independenței 10, bl.3, ap.2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.1807 din 30.04.2014, eliberat de notarul Strîmbu Valentina, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței, nr.21.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email